Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 951-НС
София, 16 септември 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК относно определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от ИК

Централната избирателна комисия, като взе предвид, че с решение № 55-НС от 09.09.2014 г. на РИК в Десети изборен район - Кюстендилски, и с решение № 58-НС от 08.09.2014 г. на РИК в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, са заличени кандидатските листи на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ", включена под № 1.3. в Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, както и че с решение № 70-НС от 08.09.2014 г. на РИК в Двадесет и четвърти изборен район - София, е заличена кандидатурата на независимия кандидат Веска Атанасова Волева, посочена под № 3.3. в Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, и с Решение № 892-НС от 9 септември 2014 г. на ЦИК, потвърдено с решение по адм.д. № 11374 по описа за 2014 г. на Върховния административен съд, ІV отделение, е заличена кандидатурата на независимия кандидат Благо Димитров Джиев, посочен под т. 3.4. в Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК, на основание чл. 178, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 785-НС от 26 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 847-НС от 4 септември 2014 г., както следва:

 1. Заличава ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" под № 1.3. от партиите и коалициите, имащи право на медиен пакет в размер на 40 000 лв.
 2. Заличава Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат Веска Атанасова Волева в Двадесет и четвърти изборен район - София, под № 3.3. от инициативните комитети, имащи право на медиен пакет в размер на 5000 лв.
 3. Заличава Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат Благо Димитров Джиев в Двадесет и шести изборен район - Софийски, под № 3.4. от инициативните комитети, имащи право на медиен пакет в размер на 5000 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1082-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1081-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • № 1080-МИ / 21.01.2022

  относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

 • всички решения