Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 950-МИ
София, 16 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалби от Малин Димитров Тончев и Цветомира Лазарова Димова – председател на Общинския съвет на ПП „ДПС“, срещу решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК – Криводол, община Криводол, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № ЧМИ-10-3 от 15.09.2014 г. на ЦИК от София Ангелова - член на ОИК - Криводол, към което са приложени два броя жалби срещу решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК - Криводол, както следва: жалба вх. № 1 от 15.09.2014 г., подадена от Малин Димитров Тончев, и жалба вх. № 2 от 15.09.2014 г., подадена от Цветомира Лазарова Димова - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", преупълномощена от Борислав Констатинов Банчев - председател на Областния съвет на „ДПС" - Враца, упълномощен от Лютфи Местан - председател на ПП „ДПС. Към преписката са приложени и следните документи: копие от решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК - Криводол; копие от протокол № 74 от 12.09.2014 г. от заседание на ОИК - Криводол; разписка за връчено решение; копие от присъда на Малин Тончев; удостоверение за актуално състояние на ПП „ДПС" по ф.д. № 2574/1990 г., издадено от СГС VІ-12 с-в; 2 бр. пълномощни.

От представените с преписката доказателства, както и от изложеното в жалбата се установява, че жалбоподателят Малин Тончев е предложен от ПП „ДПС" като кандидат за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, в частичния избор за кмет, насрочен на 12 октомври 2014 г. С обжалваното решение № 234/12.09.2014 г. ОИК -Криводол, на основание чл. 85, ал. 4 и чл. 397, ал. 1 от ИК и липса на мнозинство е отказал регистрация за участие в изборите за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, на Малин Тончев, предложен от ПП „ДПС".

И двамата жалбоподатели намират оспореното решение на ОИК за незаконосъобразно и молят за неговата отмяна, както и да бъдат дадени указания на общинската избирателна комисия да регистрира кандидата за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия намира подадените жалби за допустими, като подадени в срок и от лица с правен интерес от обжалването, а по същество за неоснователна.

Едно от изискванията, предвидени в чл. 397, ал. 1 от ИК, за да може кандидат за кмет да бъде избиран, съответно да бъде регистриран като кандидат от политическата партия или коалиция, е лицето да не изтърпява наказание лишаване от свобода. В случая от представената с преписката влязла в сила присъда № 77 от 04.04.2014 г. на РС - гр. Плевен, е видно, че Малин Тончев е осъден на наказание една година „лишаване от свобода", като изтърпяването е отложено с тригодишен изпитателен срок. Законодателят не прави разлика между ефективното изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или когато изтърпяването му е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Малин Димитров Тончев и Цветомира Лазарова Димова - председател на Общинския съвет на ПП „ДПС", срещу решение № 234 от 12.09.2014 г. на ОИК - Криводол, община Криводол, област Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения