Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК 07 – Габрово, област Габрово

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-10-235 от 21.05.2021 г. от упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за промяна в състава на РИК 07 – Габрово. Предлага се на мястото на Евгени Василев Попов като член на РИК да бъде назначен предложеният като резервен член Кенан Раимов Сабриев.

Към предложението е приложено заявление от Евгени Василев Попов с искане за освобождаване от състава на РИК 07 – Габрово. Към преписката по назначаване на РИК 07 – Габрово, са налични декларация по чл. 60, ал 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Кенан Раимов Сабриев и заверено копие от пълномощно в полза на Ердоан Мехмед Узунов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК 07 – Габрово, Евгени Василев Попов, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на РИК 07 – Габрово, Кенан Раимов Сабриев, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения