Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 949-НС
София, 16 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9 (9-4) от 15.09.2014 г. и № 9 (9-5) от 16.09.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписани от Дафинка Георгиева Нешева упълномощена представляващия сдружението Бистра Тодорова Иванова, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 09.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: 2 бр. пълномощни от Дафинка Георгиева Нешева в полза на 139 (сто тридесет и девет) лица - упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 9 (9-4) от 15.09.2014 г. и № 9 (9-5) от 16.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 138 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице не отговаря на изискванията за регистрация като наблюдател, тъй като е регистрирано като наблюдател от сдружение „Активно общество". От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 138 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Румен Михайлов Мирчев
2 Славка Атанасова Таскова
3 Михаил Мирчев Тасков
4 Иванка Тодорова Трифонова-Попова
5 Димитър Йорданов Атанасов
6 Антоанета Илиева Атанасова
7 Бойка Георгиева Атанасова
8 Габриела Алберт Рупова
9 Ганка Станчева Баева
10 Елизабет Христова Христова
11 Гергана Стефанова Арабаджиева
12 Никола Георгиев Стамболиев
13 Венцислава Йорданова Огнянова
14 Иван Иванов Спасов
15 Лусия Емилова Тодорова
16 Николай Анастасов Каневчев
17 Жулиета Захариева Иванова
18 Лили Райчева Иванова
19 Николай Георгиев Симеонов
20 Йорданка Иванова Виденова
21 Зорница Владимирова Лозанова
22 Доротея Димитрова Янкова
23 Христо Кръстев Сотиров
24 Веска Крумова Манчева
25 Катя Райчева Сотирова
26 Надежда Велева Хаджиперова
27 Виолета Райчева Хаджиперова
28 Моника Маринова Раковска
29 Галин Петров Георгиев
30 Петър Георгиев Симеонов
31 Анета Иванова Балтаджиева
32 Петра Накова Кунева
33 Валентин Янков Михайлов
34 Мая Руменова Петрова
35 Марио Иванов Палакарчев
36 Светослав Стефанов Томов
37 Ерол Исмаилов Хасанов
38 Галя Ефремова Кирилова
39 Таня Цветанова Благоева
40 Дамян Григоров Дамянов
41 Лилия Здравкова Айтова
42 Радост Димитрова Димитрова
43 Любомир Димитров Димитров
44 Мартин Мартинов Иванов
45 Симеон Велинов Кисимов
46 Виктор Евгениев Маганов
47 Борис Димитров Спасов
48 Маргарита Емилова Бранкова
49 Надежда Алексиева Велева
50 Данка Радкова Николова
51 Евгени Пламенов Байраков
52 Калин Валентинов Георгиев
53 Даниел Крумов Иванов
54 Милена Тотева Налбантова
55 Райна Маринова Йорданова
56 Росен Александров Алексиев
57 Мая Илиева Атанасова
58 Божидар Иванов Добрев
59 Боян Петров Денчев
60 Лора Любомирова Христова
61 Йоан Валериев Илиев
62 Стефан Цветанов Стефанов
63 Вероника Руменова Йотова
64 Веселин Стойчев Стоилов
65 Веселин Николаев Димитров
66 Калоян Светославов Андреев
67 Валери Красимиров Арсов
68 Теодоси Цветанов Цветков
69 Ангел Любомиров Цветков
70 Мартина Ангелова Сейменова
71 Милка Александрова Сейменова
72 Силвана Любомирова Кацарска
73 Мая Дойчинова Цанкова
74 Радослав Николов Предов
75 Иван Николов Предов
76 Никола Иванов Предов
77 Мариана Пламенова Венцеславова
78 Людмила Парескова Предова
79 Ивелин Илиев Цанков
80 Иван Грозев Иванов
81 Анита Андонова Андонова
82 Ахмед Рухиев Сароолу
83 Аделина Георгиева Димитрова
84 Даниел Тодоров Димитров
85 Иван Константинов Петров
86 Цветанка Веселинова Василева
87 Виктория Пламенова Ганкова
88 Стефка Атанасова Евтимова
89 Красимир Евгениев Симеонов
90 Йонка Серьожева Колева
91 Пепа Евтимова Петрова
92 Димитринка Евтимова Петрова
93 Ивайло Найденов Ганков
94 Диана Николаева Димитрова
95 Иван Александров Иванов
96 Николай Борисов Димитров
97 Димитър Христов Мечев
98 Ивайло Дочков Митков
99 Петьо Емилов Петьов
100 Борислав Василев Кортезов
101 Ивона Кирилова Кортезова
102 Васил Бориславов Кортезов
103 Кирил Бориславов Кортезов
104 Богдан Петров Богданов
105 Ивайло Ивов Лолов
106 Антоанета Велинова Ваклинова
107 Димитър Огнянов Димитров
108 Николай Огнянов Димитров
109 Огнян Димитров Илиев
110 Людмил Йорданов Иванов
111 Диана Данчова Николова
112 Майкъл Юлиянов Иванов
113 Веселин Красимиров Митков
114 Пенка Филева Георгиева
115 Анка Траянова Вълчева
116 Петър Симеонов Виденов
117 Иван Даниелов Милушев
118 Богомил Петров Ринков
119 Александър Иванов Иванов
120 Алекс Димитров Димитров
121 Денис Валериев Димитров
122 Георги Петров Вацев
123 Васил Георгиев Атанасов
124 Никола Георгиев Пецев
125 Дафина Петрова Пецева
126 Капка Николова Найденова
127 Никола Валентинов Бартолов
128 Тодор Христов Петров
129 Александър Красимиров Петков
130 Райна Цветанова Стойчева
131 Марта Ванева Александрова
132 Фанка Пенкова Филева
133 Марио Данчов Николов
134 Николай Пенчев Николов
135 Миглена Дачева Николаева
136 Александър Константинов Лилов
137 Веселина Атанасова Лилова
138 Кузман Ангелов Кузов

Отказва да регистрира като наблюдател Цветелин Горанов Ръсин.

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения