Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 949-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване на Преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Кюстендил от 21.09.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № М-60 от 23.09.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 20.09.2011 г., както и предложение с вх. № ОИК-692 от 27.09.2011 г. от координатора на ПП „Атака" за област Кюстендил.
Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава и ръководството на Преброителната комисия в община Бобошево.
Предвид изложеното и на основание § 12, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Назначава Преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Георгиева Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмил Николов Ракиджийски
СЕКРЕТАР: Ваня Колева Енчева
ЧЛЕНОВЕ:
Албена Любенова Иванова
Любомир Василев Василев
Кънчо Константинов Маноилов
Георги Димитров Прангов
Соня Николова Златарска
Евелина Стефанова Нешева
Георги Генчев Стоянов
Николай Захариев Бекиров
Силвия Атанасова Паргова-Иванова
Илияна Георгиева Велкова
Лазарина Асенова Илиева
Светлана Димитрова Тезгетарска
Катя Огнянова Билярска
Емилия Иванова Луканова-Георгиева


2. Преброителната комисия встъпва в правомощията си на 17 октомври 2011 г.
3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения