Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 948-ПВР/НС
София, 14 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал за извършена агитация в изборния ден по bTV и Нова телевизия

С вх. № С-20 от 14.11.2021 г. от Ю. П., вх. № С-21 от 14.11.2021 г. от М. В., вх. № С-37 от 14.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, вх. № С-45 от 14.11.2021 г. от К. Ш., вх. № С-50 от 14.11.2021 г. от С. К., вх. № С-77 от 14.11.2021 г. от Румен Петков в качеството на председател на ПП „АБВ“, вх. № С-134 от 14.11.2021 г. от Бетина Жотева – председател на Съвета за електронно медии и вх. № С-140 от 14.11.2021 г. от П. П.в Централната избирателна комисия са постъпили сигнали за това, че в изборния ден кандидатът за народен представител, регистриран от коалиция „Продължаваме промяната“ Кирил Петков Петков, ЕГН ..., е извършил агитация в изборния ден.

След като се запозна с излъчения материал на доставчика на медийна услуга Нова телевизия, Централната избирателна комисия установи, че в записа във времевия интервал между 09.25 и 09.30 ч. на 14.11.2021 г. кандидатът за народен представител от КП „Продължаваме промяната“ Кирил Петков извършва агитация в изборния ден, като използва думите „Гласувах да продължим промяната“, „За моя президент Радев“ и „Цифрите на деня са 6 и 25 за мен“. По този начин е налице призоваване избирателите да упражнят вота си в полза на един от кандидатите за президент и за определена коалиция, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. В своята трайна практика Върховният административен съд приема, че за да е налице нарушение на забраната за агитация в изборния ден, е достатъчно да бъде направено политическо внушение – решение № 7133 от 27.05.2014 г. по адм.д. № 6889/2014 г. на Върховния административен съд, съгласно което „Всяка форма на отправяне на политически внушения за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет следва да се възприема за „предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК“. В посоченото решение ВАС приема също, че „Разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК систематически се намира в Раздел ІІ „Предизборна агитация“ на ИК, който е от Глава Дванадесета „Правила за провеждане на предизборната кампания“, а отправянето по политически внушения е основно съдържание на предизборната кампания. Макар и по друг повод, предизборната агитация винаги е възприемана като отправяне под всякаква форма на политически внушения. В този смисъл е и решение на ВАС № 3581/23.03.2017 г. по адм.д. № 3270/2017 на ВАС.

От гореизложеното се установява, че с извършеното деяние Кирил Петков се опитва избирателите да бъдат призовани да гласуват за конкретни участници в изборния процес чрез посочване на конкретни имена и номера на участници в изборите на 14 ноември 2021 г. По този начин Кирил Петков агитира в полза на тези участници в изборния ден чрез своето изявление пред медии и нарушава пряко императивната забрана на чл. 182, ал. 4 ИК.

От гореизложеното и излъчените материали Централната избирателна комисия намира постъпилите сигнали за основателни.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 ИК, изразяващо се в извършване на предизборна агитация в изборния ден, извършено 14 ноември 2021 г. от кандидата за народен представител, регистриран от коалиция „Продължаваме промяната“ Кирил Петков Петков, ЕГН ....

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на кандидата за народен представител Кирил Петков Петков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения