Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 944-МИ
София, 3 септември 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс във връзка с чл. 13 и 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия в срок до 11 септември 2019 г. с решение определя броя мандати за общински съветници за съответната община, които следва да бъдат разпределени в изборите на 27 октомври 2019 година.

2. Броят на мандатите за общински съветници се определя в зависимост от броя на населението на общината към 16 юли 2019 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община, и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ.

3. Броят на мандатите се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както следва:

3.1. при население на общината до 5000 души – 11 съветници;

3.2. при население на общината до 10 000 души – 13 съветници;

3.3. при население на общината до 20 000 души – 17 съветници;

3.4. при население на общината до 30 000 души – 21 съветници;

3.5. при население на общината до 50 000 души – 29 съветници;

3.6. при население на общината до 75 000 души – 33 съветници;

3.7. при население на общината до 100 000 души – 37 съветници;

3.8. при население на общината до 160 000 души – 41 съветници;

3.9. при население на общината над 160 000 души – 51 съветници;

3.10. за Столичната община – 61 съветници.

4. Общинската избирателна комисия изпраща на Централната избирателна комисия информация относно броя на съветниците в съответния общински съвет, а на общината – копие от решението на ОИК по т. 1. от настоящото решение.  


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения