Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 941-НС
София, 13 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем на Христо Петков Петков, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-136 от 13.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 446/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20164/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Христо Петков Петков, ЕГН…………….., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 37-НС от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик, предложен от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ под № 3 в кандидатската листа.

Към искането са приложени: Заповед № РД-08-1755/12.11.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение по пр. пр. № 20164/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; решение № 37-НС от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик; постановление от 12.11.2021 г. за приемане по компетентност на досъдебното производство от СГП, отдел 05 „Специализиран“; писмо от ОД на МВР – Пловдив, Второ РУ, от 01.11.2021 г. и постановление на Районна прокуратура – Пловдив от 01.11.2021 г.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 446/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20164/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Христо Петков Петков, ЕГН ……………., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 37-НС от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения