Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 941-НС
София, 13 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем на Христо Петков Петков, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-136 от 13.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 446/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20164/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Христо Петков Петков, ЕГН…………….., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 37-НС от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик, предложен от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ под № 3 в кандидатската листа.

Към искането са приложени: Заповед № РД-08-1755/12.11.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение по пр. пр. № 20164/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; решение № 37-НС от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик; постановление от 12.11.2021 г. за приемане по компетентност на досъдебното производство от СГП, отдел 05 „Специализиран“; писмо от ОД на МВР – Пловдив, Второ РУ, от 01.11.2021 г. и постановление на Районна прокуратура – Пловдив от 01.11.2021 г.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 446/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20164/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Христо Петков Петков, ЕГН ……………., регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 37-НС от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения