Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 934-МИ
София, 2 септември 2019 г.

ОТНОСНО: организацията на приемането на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали от Общинската избирателна комисия в Столична община на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Като взе предвид броя на секциите в Столична община и необходимостта от създаване на организация за приемане и проверка на протоколите на СИК и останалите книжа и материали от ОИК София в срок до 24 часа след приключване на гласуването и организиране на произвеждането на втори тур на изборите за кметове и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 85 и чл. 445 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Приемането на протоколите на СИК и останалите книжа и материали от ОИК в Столична община технически да се извършва едновременно в три обособени пункта на територията на град София.

1.1. В първия пункт да се приемат книжата и материалите от  следните административни райони: Витоша, Изгрев, Красно село, Лозенец, Младост, Панчарево, Студентски и Триадица.

1.2. Във втория пункт да се приемат книжата и материалите от следните административни райони: Възраждане, Искър, Кремиковци, Оборище, Подуене, Сердика, Слатина и Средец.

1.3. В третия пункт да се приемат книжата и материалите от следните административни райони: Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча купел.

2. За целта членовете на ОИК в Столична община да се разпределят фактически в трите пункта, както следва:

- в пункта по т. 1.1. – председател, секретар и 13 членове;

- в пункта по т. 1.2. – заместник-председател и 12 членове;

- в пункта по т. 1.3. – заместник-председател и 12 членове.

Поименното разпределение на членовете в трите пункта да се извърши с решение на ОИК, прието при спазване изискванията на чл. 76, ал. 5 ИК за запазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.

3. Изпълнителят, на когото е възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването, осигурява постоянна видео-конферентна връзка между членовете на ОИК в трите пункта. За целта във всеки пункт се обособява специално помещение за видео-конферентна връзка. При свикване на заседание на комисията, осъществяването на видео-конферентната връзка между членовете на ОИК в трите пункта и присъствието им в помещенията за видео-конферентна връзка, е достатъчно условие да се приеме, че те присъстват на редовно заседание на комисията по смисъла на чл. 85, ал. 3 ИК.

4. Взетите решения от заседанията на ОИК София се подписват от председателя и секретаря. Подписаното решение се сканира и се изпраща по електронната поща на членовете на ОИК в пунктовете по т. 1.2 и т. 1.3.

5. След приемане на всички постъпили протоколи от СИК в трите пункта, изпълнителят на компютърната обработка чрез програмния продукт обобщава резултатите от всички избирателни секции в Столична община и подготвя сумарните данни за протоколите на ОИК. Разпечатва предложения за протоколи на ОИК София и предложения за решения на ОИК София за избиране на общински съветници и за кметове. Разпечатките, протоколите на ОИК София и решенията на ОИК София за избиране на общински съветници и за кметове се изготвят в пункта по т. 1.1.

6. След приключване на техническата дейност по приемането на книжата и материалите в трите пункта, всички членове на ОИК София подписват протоколите и решенията на ОИК за избиране на общински съветници и за кметове в пункта по т. 1.1.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения