Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 932-МИ
София, 30 август 2019

ОТНОСНО: изменение на решенията на Централната избирателна комисия, относно назначаване на общински избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия назначи всички общински избирателни комисии в 265 общини в срок до 30 август 2019 г. – преди предвидения в т. 23 от Хронограмата за изборите за общински съветници и за кметове срок – 6 септември 2019 г. В решенията е предвидено ОИК да встъпи в правомощията си на 7 септември 2019 г. Предвид по-ранното им назначаване общинските избирателни комисии могат да встъпят в правомощията си на 4 септември 2019 г.

С оглед изложените съображения във всички решения на Централната избирателна комисия за назначаване на ОИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., следва да се измени частта, с която е определена датата на встъпване в правомощия на комисиите – 7 септември 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя решенията на ЦИК за назначаване на 265 общински избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в частта относно началната дата на встъпване в правомощията на новоназначените членове на ОИК, както следва:

В т. 2 вместо „7 септември 2019 г.“ да се чете „4 септември 2019 г.“


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения