Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 931-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/237 от 24 август 2019 г. от кмета на община Луковит, област Ловеч, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 16.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан от всички участници, като партия „Движение за права и свободи“ е представил особено мнение.

Между участвалите в консултациите представители не е постигнато съгласие, поради което съставът на Общинската избирателна комисия се назначава въз основа на направените предложения, преценка по представените документи относно образователна степен и специалност, както и съотношението между парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Луковит, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Георгиева Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Цветославов Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Боряна Любенова Георгиева
СЕКРЕТАР: Росен Неделчев Лефтеров
ЧЛЕНОВЕ: Радослав Миролюбов Монов
  Диана Гаврилова Стойчева
  Таня Красимирова Михайлова
  Еленка Стефанова Бойчинова
  Милка Иванова Иванова
  Еленка Илиева Петкова
  Володя Панов Вълков
  Десислава Йорданова Димитрова
  Сашка Костадинова Христова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1216-НС / 05.08.2022

  относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1215-НС / 05.08.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

 • № 1214-НС / 05.08.2022

  относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

 • всички решения