Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 93-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Андрей Николаев Ковачев, Деница Петрова Петрова, Петко Костадинов Ковачев като съпредседатели и представляващи партията и Стоян Димитров Йотов в качеството си на организационен секретар и упълномощено лице да представлява партията пред ЦИК, заведено под № 67 на 05 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 04.11.2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. №622/2008 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; заверен от съда препис на решение от 29.12.2008 г. на СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 622/2008 за вписване на поправка на явна фактическа грешка в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав,  по ф.д. № 622/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 17 на „Държавен вестник", бр. 17 от 06.03.2009 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от Национално събрание  на партията от 16 - 17.04.2011 г. с гласувано решение за участие в местни избори през 2011 година; образец от подписите на представляващите партията; образец от подписа на упълномощеното лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-429 от 02.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение от Прокредит Банк (България) АД  за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 21.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 622/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 8000 избиратели, подкрепящи регистрацията, допълнителен списък с три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 1094 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения