Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 928-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-215/28 от 21.08.2019 г. от кмета на община Севлиево, област Габрово, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Севлиево.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Севлиево.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Севлиево, област Габрово, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежина Евгениева Дянкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Михайлова Башева-Венкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сабрие Яшарова Ходжева
СЕКРЕТАР: Соня Борисова Семова
ЧЛЕНОВЕ: Маруся Красимирова Минчева
  Георги Иванов Георгиев
  Стефан Христов Иванов
  Петя Тодорова Троянова
  Дафинка Русева Ганева
  Добринка Георгиева Иванова-Христова
  Цанка Петкова Ненчева
  Ивона Веселинова Колева
  Радослав Гутев Колев
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1089-МИ/

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения