Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 925-МИ
София, 30.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/89 от 22 август 2019 г. от кмета на община Троян, област Ловеч, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Троян.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Троян, област Ловеч, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Дамянов Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севил Юсеинова Кабакчиева-Толева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любен Иванов Раев
СЕКРЕТАР: Елка Иванова Ангелова
ЧЛЕНОВЕ: Павлина Минкова Комитова
  Дария Цочева Стоименова
  Свилен Енчев Димитров
  Калоян Веселинов Доков
  Мая Георгиева Моновска
  Мая Минкова Генкова
  Милка Пенкова Трифонова
  Станислав Иванов Стефанов
  Никола Тодоров Василевски
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1704-МИ / 09.12.2019

  относно: промяна в състава на ОИК – Мизия, област Враца

 • № 1703-МИ / 05.12.2019

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1702-МИ / 03.12.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1688-МИ от 21 ноември 2019 г. на ЦИК

 • всички решения