Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 923-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\6 от 20 август 2019 г. от кмета на община Чавдар, Софийска област, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Чавдар. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветанка Иванова Влъчкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Георгиева Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сашка Димитрова Стефанова-Нешкова
СЕКРЕТАР: Таня Лулчова Илкова
ЧЛЕНОВЕ: Гана Пеева Радунчева
  Генка Атанасова Иванова
  Йорданка Стоянова Петкова
  Стоянка Михайлова Ковачева
  Иванка Иванова Кузманова
  Таня Димитрова Шопова-Тричкова
  Анка Стоянова Дурчева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1595-НС / 06.02.2023

  относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1594-НС / 06.02.2023

  относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1593-НС / 06.02.2023

  относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения