Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 920-МИ
София, 30.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\225 от 24 август 2019 г. от кмета на община Варна, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

В проведените на 19 август 2019 г. консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, в състав от 29 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Марков Жеков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Тодорова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Наков Наков
СЕКРЕТАР: Орхан Мехмед Мехмед
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Денчева Цветкова
  Красимир Нанев Коев
  Емилия Христова Стефанова
  Гергана Янкова Вълева
  Пенка Стоева Бакалова
  Станислав Божидаров Сотиров
  Лора Иванова Гоцева
  Крум Ламбов Стефанов
  Десислава Марчева Бонева-Ашикова
  Десислава Динкова Минчева
  Димчо Георгиев Георгиев
  Светлана Георгиева Янева
  Олга Николаева Томова-Куцарова
  Калин Илиев Горанов
  Костадин Борисов Бандутов
  Никола Николов Николов
  Галя Великова Душева
  Георги Петров Козарев
  Мартин Иванов Пеев
  Мариета Иванова Маринова
  Янка Стойчева Колева
  Марияна Георгиева Пантелеева
  Нурай Ахмед Басри
  Емил Цветанов Шопов
  Кремена Асенова Маринова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1511-МИ / 23.10.2019

  относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

 • № 1510-МИ / 23.10.2019

  относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 1509-МИ / 23.10.2019

  относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • всички решения