Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 920-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\225 от 24 август 2019 г. от кмета на община Варна, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

В проведените на 19 август 2019 г. консултации са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Видно от протокола не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Варна, област Варна, в състав от 29 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велин Марков Жеков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Тодорова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Наков Наков
СЕКРЕТАР: Орхан Мехмед Мехмед
ЧЛЕНОВЕ: Румяна Денчева Цветкова
  Красимир Нанев Коев
  Емилия Христова Стефанова
  Гергана Янкова Вълева
  Пенка Стоева Бакалова
  Станислав Божидаров Сотиров
  Лора Иванова Гоцева
  Крум Ламбов Стефанов
  Десислава Марчева Бонева-Ашикова
  Десислава Динкова Минчева
  Димчо Георгиев Георгиев
  Светлана Георгиева Янева
  Олга Николаева Томова-Куцарова
  Калин Илиев Горанов
  Костадин Борисов Бандутов
  Никола Николов Николов
  Галя Великова Душева
  Георги Петров Козарев
  Мартин Иванов Пеев
  Мариета Иванова Маринова
  Янка Стойчева Колева
  Марияна Георгиева Пантелеева
  Нурай Ахмед Басри
  Емил Цветанов Шопов
  Кремена Асенова Маринова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2530-МИ / 28.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

 • № 2528-МИ / 28.09.2023

  относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 • № 2527-МИ / 27.09.2023

  относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

 • всички решения