Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 917-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/77 от 22 август 2019 г. от кмета на община Крушари, област Добрич, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. не е подписан от представители на коалиция „БСП за България“, като същият е представил мотив за отказ да подпише протокола.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинска избирателна комисия в община Крушари.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пенчева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Станева Костадинова-Панайотова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Петров Стоянов
СЕКРЕТАР: Филиз Тинджарова Шабанова
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Йорданов Йорданов
  Мария Василева Петрова
  Стоян Желязков Георгиев
  Милица Калчева Митева
  Олга Стоянова Лучева
  Таня Недялкова Недялкова
  Александър Колчев Колев
  Ивелина Христова Бошнакова
  Кирил Руменов Николов
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1271-МИ/

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения