Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 916-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ардино, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/265 от 27 август 2019 г. от кмета на община Ардино, област Кърджали, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Ардино. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Централната избирателна комисия намира, че след като не се е явил представител на партия „ВОЛЯ“, като парламентарно представена партия Общинската избирателна комисия – Ардино, следва да има 13-членен състав. Съгласно Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. допълнителни членове следва да получат партиите с най-голям неоползотворен остатък – партия „ГЕРБ“ и коалиция „Обединение патриоти“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ардино, област Кърджали, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Руска Миткова Чаушева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Николаева Соколова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севда Борисова Костадинова
СЕКРЕТАР: Мехмед Ахмедов Алиев
ЧЛЕНОВЕ:   Коста Иванов Куклев
  Христина Росенова Ставрева
  Магдалена Юриева Емилова
  Диляна Николаева Филипова
  Гюлзаде Халибрямова Хамзова
  Емилия Кирилова Газенова
  Къймет Халилова Ханджиева
  Лидия Христова Узунова
  Леман Лютви Мехмедали
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения