Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 915-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ 06-215/76 от 22 август 2019 г. от кмета на община Ботевград, Софийска област, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в община Ботевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан, с изключение на представителя на партия „ГЕРБ“, а представителят на коалиция „БСП за България“, представя становище.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Ботевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ Ирена Калинова Андреева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Христо Петков Якимов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Корнелия Людмилова Николова
СЕКРЕТАР Радина Михайлова Милкова
ЧЛЕНОВЕ: Мария Гаврилова Накова
  Виктор Христов Велчев
  Полина Любомирова Петкова-Иванова
  Цветанка Данова Банкова
  Зоя Николова Багелейска
  Веселина Тодорова Кръстева
  Пламен Кирилов Китанов
  Николай Васков Николов
  Цветолюб Христов Савов
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1135-МИ/

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения