Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 908-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/88 от 22 август 2019 г. от кмета на община Кирково, област Кърджали, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. От парламентарно представените партии коалиции отсъстваха представители на партия ВОЛЯ, както и липсват писмени предложения в деловодството на общинската администрация.

Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Кирково. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кирково, област Кърджали, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Митков Радионов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радостина Руменова Добрева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Славов Костолов
СЕКРЕТАР: Детелина Пламенова Попова
ЧЛЕНОВЕ: Щиляна Ясенова Бойчева
  Лидия Райчева Мутафова
  Виктория Иванова Ангелова
  Мария Ваклинова Стилянова
  Ралица Руменова Димитрова
  Галя Златкова Кючукова
  Кремена Миткова Христова
  Сезгин Юмер Мюмюн
  Станко Дялков Станков
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения