Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 907-НС
София, 11 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба срещу Решение № 50-НС от 8 септември 2014 г на РИК 20 изборен район Силистренски относно назначаване съставите на СИК в община Дулово

Постъпила е жалба с вх. № 15-137 от 9 септември 2014 г. подадена от Насуф Насуф, упълномощен представител на ПП ДПС срещу Решение № 50-НС от 8 септември 2014 г на РИК 20 изборен район Силистренски относно назначаване съставите на СИК в община Дулово. Към жалбата и придружителното писмо на РИК са приложени атакуваното решение, приложенията към него, пълномощните на жалбоподателя, както и пълната преписка за проведените консултации между политическите сили при кмета на община Дулово, включително протокола от консултациите с дата 27 август 2014 г. и приложение № 1 към него - разпределението на представителите на политическите партии в секционните избирателни комисии на територията на община Дулово, подписано от представителите на всички, участвали в консултациите на партии и коалиции. Към преписката на община Дулово с № 6675 от 2 септември 2014 г. е приложено и предложение за поименни състави на СИК от кмета на община Дулово, съобразено с подписаното от всички представители на политически сили разпределение (квоти) на политическите сили в СИК.

В жалбата се прави оплакване, че незаконосъобразно и в нарушение на разпоредбата на чл. 91, ал. 8 и 11, РИК е назначила различни състави на СИК от предложените от кмета на общината на базата на постигнатото от политическите сили. Прави се оплакване, че РИК Силистра неправилно е назначила съставите на СИК в община Дулово  в хипотезата на чл. 91, ал. 6, 7 и 12 от Изборния кодекс и на съответните текстове на Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК . Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл. 95, ал. 5 от Изборния кодекс. Според жалбоподателя тези незаконосъобразни действия на РИК са довели до постановяване на решение, с което пет от членовете на СИК, а именно в секции №№ 20100 423, 201000436, № 201000437, 201000440 и 201000442 общо пет на брой са предоставени на партия ГЕРБ и са назначени лица, предложени от тази партия вместо предложените от партия „ДПС" и вписани в предложението на кмета на община Дулово лица. Твърди се, че с това е нарушено подписаното споразумение между политическите сили пред кмета на общината на 27 август 2014 г.

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

На проведените консултации на 27 август 2014 г. кмета на община Дулово е направил предложение за разпределение на местата на СИК в общината, което е приложение към протокола от консултациите и е подписано, както и протокола от представителите на всички участващи в консултациите партии. В протокола изрично е отбелязано: „Постига се съгласие между участниците в консултациите за разпределение на длъжностите в секционните избирателни комисии, съгласно приложение № 1 към настоящия протокол."

От приложеното към преписката предложение от кмета на община Дулово е видно, че в секции с №№ 201000423, 201000436, 20100437, 201000440 и 201000442 за членове на СИК са предложени лица от партия ДПС, което изцяло съответства на споразумението, подписано при кмета на общината, а не лицата назначени от РИК с атакуваното решение.

От гореизложеното следва извода, че между политическите сили в община Дулово има постигнато съгласие за разпределение на местата в СИК на територията на общината, както и на техните ръководства между участвалите в консултациите при кмета на общината представители на политическите сили и РИК Силистра е следвала да назначи съставите на СИК при условията на чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 от Изборния кодекс. Като е назначила съставите при условията на чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс -. в хипотезата на непостигнато съгласие, РИК Силистра е допуснала нарушение на цитираните по-горе разпоредби на Изборния кодекс, което прави Решение № 50-НС от 8 септември 2014 г. незаконосъобразно в атакуваната част.

Ето защо и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 от ИК Решение № 55 от 8 септември 2014 г. на РИК в 20 изборен район Силистренски в частта, в която са назначени пет поименно изброени лица за членове на СИК в секции №№ 201000423, 201000436, 201000437, 201000440 и 201000442 следва да бъде отменено и вместо това да бъдат назначени предложените от кмета на община Дулово лица (предложени от партия ДПС) за членове на цитираните по-горе СИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 50-НС от 8 септември 2014 г. в частта, с която са назначени за членове на СИК №№  201000423, 201000436, 201000437, 201000440 и 201000442 лицата Величка Цанкова Кралева, Гинка Радева Василева, Цона Георгиева Танева, Тихомира Анчева Стоянова и Галина Дафинова Иванова и вместо това

НАЗНАЧАВА за членове на СИК № 201000423 - Хасан Сюлейман Неби, ЕГН ..., на СИК 201000436 - Сузан Вежди Хюсеин, ЕГН ..., СИК № 201000437 - Айхан Кадир Шефкет, ЕГН ..., на СИК 201000440 - Реджеб Айхан Ахмед, ЕГН ..., и на СИК 201000442 - Ердоан Февзи Меджит, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

672-НС/

924-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения