Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 905-ПВР/МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Петрич, област Благоевград, назначена с Решение № 430-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-659/20.09.2011 г. от Димитър Крумов Танев - координатор на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на члена на комисията Юлия Стоянова Захирова да бъде назначена Татяна Василева Добрева. Към предложението са приложени: заявление от Юлия Стоянова Захирова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Татяна Василева Добрева; пълномощно на името на Костадин Върбанов Хаджигаев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Благоевград; пълномощно на името на Димитър Крумов Танев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" в община Петрич.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Юлия Стоянова Захирова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Петрич, област Благоевград, Татяна Василева Добрева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения