Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 904-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/140 от 23 август 2019 г. от кмета на община Добричка, област Добрич, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, включително протокол за проведени консултации на 19.08.2019 г.

 В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

 Не е налице  постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Добричка. Протоколът от проведените консултации е подписан с особено мнение от представителя на коалиция „БСП за България“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Илиева Далакманска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Събев Мирчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дияна Йорданова Тодорова
СЕКРЕТАР: Сюзан Зекерие Рамис
ЧЛЕНОВЕ:   Георги Савов Славов
  Анита Иванова Атанасова
  Теодора Валентинова Пейчева
  Веселина Митева Николова
  Галина Пеева Пенчева
  Веселин Маринов Василев
  Светослав Димитров Узунов
  Мария Алексиева Добрева
  Живко Пенев Желязков
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • № 1019-НС / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • всички решения