Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 903-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\87 от 22 август 2019 г. кмета на община Враца, област Враца, с документацията с предложенията на политическите партии и коалиции за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, включително протокол за проведени консултации на 20.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

 В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

 Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Тошков Петров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дафинка Нинова Замфирова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Цветанова Витньова
СЕКРЕТАР: Силвия Николова Каменова
ЧЛЕНОВЕ: Боряна Миткова Стаменова
  Ирена Иванова Николова
  Николай Руменов Николов
  Никола Иванов Николов
  Малинка Георгиева Михайлова
  Албена Георгиева Топашка
  Светлана Димитрова Илиева
  Искра Цветомирова Трифонова
  Красимир Крумов Колев
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения