Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 902-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\178 от 23 август 2019 г. кмета на община Оряхово, област Враца, относно състава на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК. Включително протокол за проведени консултации на 19.08.2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

 В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

 Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Оряхово.

 Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Владимир Николов Илиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Николаева Цветанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Людмила Бойкова Цветанова
СЕКРЕТАР: Виолета Цветанова Станкулова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Данаилов Янакиев
  Галя Георгиева Петкова
  Шерина Андреева Филипова
  Соня Цветанова Митрашева
  Анелия Димитрова Царянска
  Красимира Ангелова Константинова
  Цветелина Здравкова Иванова
  Асен Великов Бенов
  Дилян Благоев Петров
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения