Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 901-ПВР/НС
София, 10 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на РИК в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-15-135 от 10.11.2021 г. е постъпило по електронната поща заявление от Явор Минев Георгиев за освобождаването му като член на РИК в Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е предложение от Михаел Росенов Игнатов – упълномощен представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“, за назначаване на Галина Пеева Пенчева като член на РИК на мястото на Явор Минев Георгиев.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Михаел Росенов Игнатов; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Галина Пеева Пенчева.

С вх. № ПВРНС-15-139 от 10 ноември 2021 г. в Централната избирателна комсиия по електронната поща е постъпило заявление от Живко Пенев Желязков за освобождаването му като член на РИК в Осми изборен район – Добрички.

Постъпило е предложение от Милена Вълчева Желева-Керанова – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, за назначаване на Христо Симеонов Симеонов като член на РИК на мястото на Живко Пенев Желязков.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Христо Симеонов Симеонов. Пълномощното на Милена Керанова е налично в преписката по назначаване на РИК в Осми изборен район – Добрички.

С вх. № ПВРНС-15-139/1 от 10 ноември 2021 г. в Централната избирателна комсиия по електронната поща е постъпило предложение от Мая Йорданова Димитрова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за назначаване на Върбан Димитров Върбанов като член на РИК на мястото на Галина Славкова Тодорова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Върбан Димитров Върбанов, пълномощно в полза на Мая Йорданова Димитрова

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на РИК в Осми изборен район – Добрички:

- Явор Минев Георгиев, ЕГН ...;

- Живко Пенев Желязков, ЕГН ...;

- Галина Славкова Тодорова, ЕГН ....

и анулира издадените им удостоверения.

НАЗНАЧАВА за членове на РИК в Осми изборен район – Добрички:

- Галина Пеева Пенчева, ЕГН ...;

- Христо Симеонов Симеонов, ЕГН ...;

- Върбан Димитров Върбанов, ЕГН ....

На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения