Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 901-НС
София, 10 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Хари Савов Хараламбов срещу решение № 40 от 02.09.2014 г. на РИК – Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Хари Савов Хараламбов срещу решение № 40 от 02.09.2014 г. на РИК - Враца, заведена с вх. № НС-15-134 от 08.09.2014 г. Жалбата е постъпила в оригинал в ЦИК на 10.09.2014 г. със съпроводително писмо с изх. № 7 от 08.09.2014 г. на РИК - Враца.

Към жалбата са приложени заверени копия на: протокол № 8 от 02.09.2014 г. на РИК - Враца; решение № 40 от 02.09.2014 г. на РИК - Враца, включително с данни за обявяването му; протокол № 10 от 05.09.2014 г. на РИК - Враца, ведно с присъствен списък и начин на гласуване; копие на удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител Петър Любенов Лалов; входящ регистър на кандидатските листи за подадено предложение под № 25 от 02.09.2014 г. от ПП „Социалдемократическа партия"; предложение за регистрация на кандидатска листа от ПП „Социалдемократическа партия"; заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от Петър Любенов Лалов; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 244 от ИК от Петър Любенов Лалов; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК от Петър Любенов Лалов; пълномощно от Тодор Иличов Барболов, представляващ ПП „Социалдемократическа партия" в полза на Йордан Борисов Недев.

Към преписката е приложено заверено копие от стр. 1 на пощенски плик с клеймо от 05.09.2014 г., в който е била приложена подписаната жалба на Хари Савов Хараламбов. Жалбата е входирана в РИК - Враца, с вх. № 67-1 от 08.09.2014 г.

В подадената жалба се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспорваното решение и искане за неговата отмяна. Съображенията на жалбоподателя са, че при систематично и логично тълкуване на Изборния кодекс, т. нар. „самостоятелни листи" могат да се регистрират от инициативните комитети, които издигат независими кандидати. Възраженията си жалбоподателят обосновава с разпоредбите на чл. 156, ал. 2, чл. 157, ал. 1, чл. 258, ал. 4 и 5 от ИК. Жалбоподателят е заявил, че жалбата е срещу решение № 38 и № 48 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново. В обстоятелствената част на жалбата жалбоподателят е заявил, че оспорва регистрацията на кандидатските листи, съответно на ПП „Общество за нова България" и ПП „Нова сила" за изборите за народни представители, състоящи се от един кандидат. В петитума на жалбата е заявено искане за отмяна на решение № 40 на РИК - Враца, с произтичащите от това правни последици, основната от които да е заличаването на кандидатските листи на ПП „Общество за нова България" и ПП „Нова сила" в този район. При извършена служебна проверка бе установено, че с решение № 40-НС от 02.09.2014 г. на РИК - Враца, е регистрирана кандидатската листа на ПП „Социалдемократическа партия" с един кандидат.

В ЦИК е постъпила жалба с вх. № НС-15-132/08.09.2014 г. от Хари Савов Хараламбов срещу решения № 38 и № 48-НС от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново.

Първоначално жалбата е постъпила по електронната поща неподписана с вх. № 67 от 05.09.2014 г., от която РИК - Враца, е установила, че подадената жалба касае решение № 40 от 02.09.2014 г. на РИК - Враца, независимо, че оригиналът на жалбата не съответства на постъпилата в ЦИК жалба.

Жалбата е подадена на 5 септември 2014 г. по пощата, поради което като подадена в законния срок, е редовна. Централната избирателна комисия приема, че жалбата е насочена срещу решения № 40 от 02.09.2014 г. на РИК - Враца, въпреки противоречията между обстоятелствената част и петитума на жалбата, доколкото от съдържанието на същата може да се направи обоснован извод, че се иска заличаване на кандидатската листа на ПП „Социалдемократическа партия в Шести мномандатен изборен район - Враца, регистрирана с оспорваното решение.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Разпоредбите на чл. 156, ал. 2 и чл. 157, ал. 1 от ИК не въвеждат изискване партиите и коалициите при предлагането за регистриране на кандидатски листи същите да са с най-малко от двама кандидати. Употребяването на множествено число в посочените разпоредби, включително и изискването за подреждането на кандидатите, произтича от правото на партиите и коалициите да издигат повече от един кандидат в зависимост от броя на мандатите в съответния изборен район. Законодателят е въвел ограничение единствено по отношение максималния брой на кандидатите, които партиите и коалициите могат да подредят в една кандидатска листа в един многомандатен изборен район. Съгласно изискването на чл. 253, ал. 3 от ИК броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. Разпоредбите на чл. 258, ал. 4 и 5 от ИК уреждат конкретни хипотези във връзка с промени в кандидатски листи след тяхната регистрация и в случай, че същите са с повече от един кандидат. Посочените правни норми не въвеждат изискване кандидатските листи на партии и коалиции да са с повече от един кандидат.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 253, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хари Савов Хараламбов срещу решение № 40 от 02.09.2014 г. на РИК - Враца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения