Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 900-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\166 от 23 август 2019 г. от кмета на община Сливен, област Сливен, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в община Сливен.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, в състав от 15 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Василева Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Колева Колева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Асенова Чомпова
СЕКРЕТАР: Фатме Фикретова Мустафова
ЧЛЕНОВЕ: Стелли Славова Стефанова
  Николай Господинов Сандев
  Ани Николова Панделиева
  Жанета Кънева Стойчева
  Мария Кондева Кондева
  Румен Димитров Кърпачев
  Станимир Петров Туджаров
  Силвия Росенова Петкова
  Севда Хюсеинова Османова
  Елена Атанасова Димитрова
  Пепа Миткова Митева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1093-МИ/

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения