Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 900-НС
София, 10 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Хари Савов Хараламбов срещу решения № 38 и № 48 от 02.09.2014 г. на РИК – Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба от Хари Савов Хараламбов срещу решения № 38 и № 48 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново, заведена с вх. № НС-15-132 от 08.09.2014 г. Жалбата е постъпила в оригинал в ЦИК на 09.09.2014 г. със съпроводително писмо с изх. № 29 от 08.09.2014 г. на РИК - Велико Търново. Към жалбата са приложени заверени копия на: протокол № 5 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново; решение № 38 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново, включително с данни за обявяването му; входящ регистър на кандидатските листи за подадено предложение под № 11 от 01.09.2014 г. от ПП „Общество за нова България"; предложение за регистрация на кандидатска листа от ПП „Общество за нова България"; заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от Иван Димитров Драгостинов; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 244 от ИК от Иван Димитров Драгостинов; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК от Иван Димитров Драгостинов; пълномощно от Агоп Едуард Каспарян, представляващ ПП „Общество за нова България" в полза на Иван Димитров Драгостинов; решение № 48 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново, включително с данни за обявяването му; входящ регистър на кандидатските листи за подадено предложение под № 21 от 02.09.2014 г. от ПП „Нова сила"; предложение за регистрация на кандидатска листа от ПП „Нова сила"; заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от Иван Костадинов Бочков; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 244 от ИК от Иван Костадинов Бочков; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 1 от ИК от Иван Костадинов Бочков; пълномощно от представляващия ПП „Нова сила" Антон Георгиев Сираков в полза на Иван Костадинов Бочков. Към преписката е приложен в оригинал пощенски плик с клеймо от 05.09.2014 г. - 16,00 ч., в който е била приложена жалбата на Хари Савов Хараламбов. Жалбата е входирана в РИК - Велико Търново, с вх. № 99 от 08.09.2014 г. - 9,20 ч.

В подадената жалба се съдържат оплаквания за незаконосъобразност на оспорваните решения и искане за тяхната отмяна. Съображенията на жалбоподателя са, че при систематично и логично тълкуване на Изборния кодекс, т. нар. „самостоятелни листи" могат да се регистрират от инициативните комитети, които издигат независими кандидати. Възраженията си жалбоподателят обосновава с разпоредбите на чл. 156, ал. 2, чл. 157, ал. 1, чл. 258, ал. 4 и 5 от ИК. Жалбоподателят е заявил, че жалбата е срещу решения № 38 и № 48 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново. В обстоятелствената част на жалбата жалбоподателят е заявил, че оспорва регистрацията на кандидатските листи, съответно на ПП „Общество за нова България" и ПП „Нова сила" за изборите за народни представители, състоящи се от един кандидат. В петитума на жалбата е заявено искане за отмяна на решение № 40 на РИК - Враца, с произтичащите от това правни последици, основната от които да е заличаването на кандидатските листи на ПП „Общество за нова България" и ПП „Нова сила" в този район. При извършена служебна проверка бе установено, че с решение № 40-НС от 02.09.2014 г. на РИК - Враца, е регистрирана кандидатската листа на ПП „Социалдемократическа партия" с един кандидат. В ЦИК е постъпила жалба с вх. № НС-15-134/08.09.2014 г. на ЦИК от Хари Савов Хараламбов срещу решение № 40-НС от 02.09.2014 г. на РИК - Враца.

Жалбата е подадена на 5 септември 2014 г. по пощата, поради което като подадена в законния срок, е редовна. Централната избирателна комисия приема, че жалбата е насочена срещу решения № 38 и № 48 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново, въпреки противоречията между обстоятелствената част и петитума на жалбата, доколкото от съдържанието на същата може да се направи обоснован извод, че се иска заличаване на кандидатските листи на ПП „Общество за нова България" и ПП „Нова сила" в Четвърти мномандатен изборен район - Велико Търново, регистрирани с оспорените решения. Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Разпоредбите на чл. 156, ал. 2 и чл. 157, ал. 1 от ИК не въвеждат изискване партиите и коалициите при предлагането за регистриране на кандидатски листи същите да са с най-малко от двама кандидати. Употребяването на множествено число в посочените разпоредби, включително и изискването за подреждането на кандидатите, произтича от правото на партиите и коалициите да издигат повече от един кандидат в зависимост от броя на мандатите в съответния изборен район. Законодателят е въвел ограничение единствено по отношение максималния брой на кандидатите, които партиите и коалициите могат да подредят в една кандидатска листа в един многомандатен изборен район. Съгласно изискването на чл. 253, ал. 3 от ИК броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район. Разпоредбите на чл. 258, ал. 4 и 5 от ИК уреждат конкретни хипотези във връзка с промени в кандидатски листи след тяхната регистрация и в случай, че същите са с повече от един кандидат. Посочените правни норми не въвеждат изискване кандидатските листи на партии и коалиции да са с повече от един кандидат.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 253, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Хари Савов Хараламбов срещу решения № 38 и № 48 от 02.09.2014 г. на РИК - Велико Търново.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения