Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
София, 19 май 2011 г.

ОТНОСНО:  Обявяване за избран за народен представител

На 19 май 2011 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев, избран от 29 (двадесет и девети) едномандатен избирателен район - Хасково, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.

На основание § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 29 (двадесет и девети) многомандатен избирателен район - Хасково, Румен Кирев Данев, ЕГН ..., от листата на ПП "ГЕРБ".
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения