Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС
София, 19 май 2011 г.

ОТНОСНО:  Обявяване за избран за народен представител

На 19 май 2011 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев, избран от 29 (двадесет и девети) едномандатен избирателен район - Хасково, издигнат от ПП "ГЕРБ" в 41-вото Народно събрание.

На основание § 15 от преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

Обявява за избран за народен представител в 29 (двадесет и девети) многомандатен избирателен район - Хасково, Румен Кирев Данев, ЕГН ..., от листата на ПП "ГЕРБ".
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2501-МИ / 25.09.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ чрез Е И М – упълномощен представител, срещу решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин

  • № 2500-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

  • № 2499-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Девин, област Смолян

  • всички решения