Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 899-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дългопол, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\171 от 23 август 2019 г. от кмета на община Дългопол, област Варна, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в община Дългопол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан от всички участници, с изключение на представителя на коалиция „БСП за България“, като същият е представил и мотиви за отказа си да подпише протокола.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дългопол, област Варна, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Нелкова Аврамова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Юлиянова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Ангелова Борисова
СЕКРЕТАР: Евгения Илиева Русева
ЧЛЕНОВЕ: Христо Светлев Якимов
  Боян Михалев Великов
  Стоянка Великова Драгоева
  Дора Димитрова Георгиева
  Катя Йорданова Минкова
  Кръстинка Генова Христова
  Антоанета Димитрова Колева
  Пламен Христов Тодоров
  Фериде Ахмедова Муталиб
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения