Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 899-МИ
София, 30.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дългопол, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\171 от 23 август 2019 г. от кмета на община Дългопол, област Варна, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в община Дългопол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан от всички участници, с изключение на представителя на коалиция „БСП за България“, като същият е представил и мотиви за отказа си да подпише протокола.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Козлодуй.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дългопол, област Варна, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Нелкова Аврамова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Юлиянова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Ангелова Борисова
СЕКРЕТАР: Евгения Илиева Русева
ЧЛЕНОВЕ: Христо Светлев Якимов
  Боян Михалев Великов
  Стоянка Великова Драгоева
  Дора Димитрова Георгиева
  Катя Йорданова Минкова
  Кръстинка Генова Христова
  Антоанета Димитрова Колева
  Пламен Христов Тодоров
  Фериде Ахмедова Муталиб
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1511-МИ / 23.10.2019

  относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

 • № 1510-МИ / 23.10.2019

  относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 1509-МИ / 23.10.2019

  относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • всички решения