Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 897-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/169 от 23 август 2019 г. от кмета на община Дряново, област Габрово, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК, за което е съставен протокол от 16 август 2019 г. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има представител в Европейския парламент.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Дряново.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Петков Миланов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Михаил Николаев Колев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Христова Пенчева
СЕКРЕТАР: Дария Димитрова Съчкова
ЧЛЕНОВЕ: Христина Христова Петкова
  Ирина Кънчева Стайкова
  Николинка Бончева Колчева
  Тодор Обрешков Тодоров
  Иванка Илиева Христова
  Димитър Николов Димитров
  Донка Маринова Атанасова
  Виолета Димитрова Иванова
  Радослав Илиянов Райков
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1022-МИ / 30.11.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1021-МИ / 30.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

 • № 1020-ПВР / 30.11.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения