Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 896-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/260 от 26 август 2019 г. от кмета на община Ямбол, област Ямбол, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК, за което е съставен протокол на 20.08.2019 г. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Ямбол.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Антонова Янева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гюлшен Реджебова Юсеинова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Георгиев Иванов
СЕКРЕТАР: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова
ЧЛЕНОВЕ:   Миглена Димитрова Кочинова
  Драгомир Минков Димитров
  Ани Стефанова Канева
  Светла Илиева Кирилова
  Пенка Георгиева Илиева
  Яна Михайлова Първанова
  Стоян Иванов Дойчев
  Младенка Николова Делибалтова
  Невена Митрева Спасова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1588-НС / 02.02.2023

  относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1587-НС / 02.02.2023

  относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1586-НС / 02.02.2023

  относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения