Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 895-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/263 от 27 август 2019 г. от кмета на община Симитли, област Благоевград, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК, за което е съставен протокол от 20.08.2019 г. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции. Не е участвала коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Симитли.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Величка Запрева Ушатова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Кирилов Стойчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Стефанов Бухов
СЕКРЕТАР: Тина Илианова Кълбова
ЧЛЕНОВЕ:   Мария Антонова Пилева
  Елеонора Николаева Гаврилова
  Ваня Сергеева Чобанова
  Севделина Димитрова Николова
  Виолета Христова Кръстева
  Таня Борисова Стойнева
  Веселин Илиев Димитров
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1018 / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1016-МИ / 23.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

 • всички решения