Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 894-НС
София, 10.09.2014

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 08.09.2014 г. от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ", представлявано от Деян Константинов Соларов - председател, чрез Александър Духомиров Минев - преупълномощен от Христо Георгиев Георгиев, за регистрация с наблюдатели в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 01.09.2014 г. по ф.д. № 31/2011 г., издадено от СГС, VІ-20 състав; пълномощно от Деян Константинов Соларов в полза на Христо Георгиев Георгиев, пълномощно от Христо Георгиев Георгиев в полза на Александър Духомиров Минев и пълномощно от Александър Духомиров Минев в полза на 7 (седем) лица - представители на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

С вх. № 13 от 08.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 упълномощени представители на сдружение „АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ СПИИД РЕЙСИНГ ТИИМ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Симона Георгиева Петрова
2. Цони Иванов Петров
3. Симеонка Георгиева Динева
4. Христо Владимиров Динев
5. Искра Христова Динева
6. Велико Банов Великов
7. Симеон Валентинов Христов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 1834-МИ / 10.07.2020

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

 • № 1833-МИ / 07.07.2020

  относно: утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

 • № 1832 / 02.07.2020

  относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 • всички решения