Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 893-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/163 от 23 август 2019 г. от кмета на община Златица, Софийска област, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Протоколът от проведените консултации на 17.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения. Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 г. е подписан с приложени особени мнения на представителите на коалиция „Обединени патриоти“ и партия „ГЕРБ“.

Между участвалите в консултациите представители не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Златица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Златица, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Йоцов Веков
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Нели Димитрова Стефанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Петя Тодорова Чолакова
СЕКРЕТАР: Диляна Иванова Дилова-Михова
ЧЛЕНОВЕ:   Марина Манолова Василева
  Димитрина Петрова Петрова
  Йоана Иванова Найденова
  Богдана Иванова Николова
  Елка Райчева Кръстанова
  Ива Стефанова Петрова
  Георги Иванов Тодоров
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 482-НС / 26.07.2021

  относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 481-МИ / 26.07.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград

 • № 480-НС / 26.07.2021

  относно: откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“

 • всички решения