Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 892-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/25 от 21.08.2019 г. от кмета на Столична община, София-град, с предложения за състав на Общинската избирателна комисия в Столична община, София-град.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 20 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 699-МИ от 9 август 2019 г. Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 г. е подписан от всички участници.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в Столична община, София-град.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в Столична община, София-град, в състав от 41 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Василева Витанова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Метин Мехмед Сюлейман
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бригита Емилова Костова-Атанасова
СЕКРЕТАР: Жана Бориславова Иванова
ЧЛЕНОВЕ: Антоанета Захариева Крумова
  Борис Стоянов Евтимов
  Валери Георгиев Якимов
  Васил Николаев Бояджиев
  Виолета Красимирова Темелкова-Петрова
  Диян Сашов Асенов
  Евгений Кирилов Пепелянков
  Марио Спасимиров Пешев
  Мария Генчева Георгиева
  Надя Асенова Ангелова
  Силвия Захариева Качулкова
  Снежана Младенова Кондева
  Соня Боянова Василева
  Стоян Красимиров Кожухаров
  Христианна Василева Василева
  Ивайло Веселинов Василев
  Надя Радева Динчева
  Илия Константинов Илиев
  Борка Тодорова Паракозова
  Ясен Георгиев Стоев
  Владимир Добрев Иванов
  Живка Василева Котева
  Таня Андонова Дишлиева
  Ивелина Иванова Виденова
  Мариника Иванова Якова
  Дарина Маркова Пачева
  Даниела Алексиева Цекова
  Илко Василев Илиев
  Огнян Костов Кронев
  Васил Георгиев Кацов
  Роман Чавдаров Дражев
  Венцеслав Василев Йотов
  Георги Константинов Димитров
  Благомира Димитрова Андонова
  Красимира Маринова Шабанова
  Михаела Методиева Димитрова-Влавиану
  Даниел Иванов Стоянов
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения