Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 892-НС
София, 9 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител в 26. МИР – Благо Димитров Джиев

Постъпила е жалба с вх. № НС-15-130 от 08.09.2014 г. от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител в 26. МИР - Благо Димитров Джиев, срещу уведомление изх. № 3/07.09.2014 г. на РИК в Двадесет и шести изборен район - Софийски.

Към жалбата са приложени: уведомление № 3/07.09.2014 г. на РИК в Двадесет и шести изборен район - Софийски; предложение с дата 01.09.2014 г. по чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 от ИК - Приложение № 65-НС от изборните книжа; заявление по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК - Приложение № 66-НС, без дата; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 244 от ИК - Приложение № 67-НС; декларация по чл. 255, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 254, ал. 4 от ИК - без дата.

Към същия номер с дата 09.09.2014 г. от РИК от Двадесет и шести изборен район - Софийски, е постъпило в ЦИК писмо с приложени към него: решение № 17-НС от 25.08.2014 г.; удостоверение - Приложение № 63-НС за регистрация на инициативния комитет; копие от таблица с вписано име на независимия кандидат, заверено с подписа на представляващия инициативния комитет с дата 09.08.2014 г.; копие от входящия регистър на инициативните комитети на РИК в Двадесет и шести изборен район - Приложение № 61-НС - за пореден № 1; уведомление за трите имена и длъжността на лицето, отговарящо за приходите, разходите и счетоводната отчетност, подписано от председателя на инициативния комитет - Георги Гълов, с дата 19.08.2014 г.; решение за създаване на инициативния комитет от 16.08.2014 г.; заявление № 58-НС - по чл. 152, ал. 2 и чл. 153,ал. 1 от ИК, без дата; декларации от членовете на ИК - Приложение № 59-НС от изборните книжа; декларации от членовете на ИК - Приложение № 60-НС; банков документ за внесен депозит от Банка ДСК от 19.08.2014 г.; вноснса бележка за внесен депозит; образци от подписите на членовете на инициативния комитет; протокол от 04.09.2014 г. от ТЗ „ГРАО" за извършена проверка на списък с лица, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат; приемо-предавателни протоколи от 2 и 4 септември 2014 г. между РИК в Двадесет и шести изборен район - Софийски, и ТЗ „ГРАО"; копие от страниците на регистъра с входящата кореспонденция на РИК с дати от 29.08.2014 г. до 01.09.2014 г.

В жалбата се твърди, че инициативния комитет не е подал предложение - Приложение № 65-НС от изборните книжа и приложения № 66-НС, № 67-НС и № 69-НС от изборните книжа, тъй като РИК не е изпълнила задължението си да даде указания на инициативния комитет при представяне на списъка по чл. 257, ал. 1 от ИК за нередовностите на подаваните книжа, поради което моли ЦИК да вземе решение, с което да задължи РИК в Двадесет и шести изборен район - Софийски, да регистрира Благо Димитров Джиев като независим кандидат за народен представител.

Жалбата е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

От описаните и приложени към жалбата и писмото на РИК документи се установява, че инициативният комитет е бил регистриран в законния срок, като преди това подадените от него книжа били описани във входящия регистър за инициативните комитети.

На 1 септември 2014 г. - един ден преди изтичане на срока за регистрация на кандидатите, инициативният комитет е представил част от списъка с лицата, подкрепящи независимя кандидат. На дата 02.09.2014 г. е постъпила друга част от списък. Това обстоятелство е описано в регистъра на входящата кореспонденция на РИК, а не във входящия регистър на кандидатите за народни представители няма вписани указания и не е взето решение. Няма взето решение за регистрация на независимия кандидат.

Централната избирателна комисия преценява, че поради липса на подадено предложение - Приложение № 65-НС и приложенията към него - приложения № 66-НС, № 67-НС и № 69-НС от изборните книжа, не са изпълнени изискванията на чл. 255, ал. 1, т. 2, 3 и 4 в срока по ал. 2 от ИК.

Наличието на списък от 1000 избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, е необходимо, но не е достатъчно условие за регистрацията на независим кандидат. Абсолютна предпоставка за вземане на решение от РИК за регистрацията е подаване на документи, посочени в чл. 255, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и чл. 257, ал. 1 в срока по чл. 255, ал. 2 от ИК, които не са подадени в законния срок - 2 септември 2014 г.

Ето защо и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 и чл. 257, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за народен представител в Благо Димитров Джиев срещу отказа на РИК в Двадесет и шести изборен район - Софийски, да постанови решение за регистрация на независимия кандидат.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения