Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 890-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\21 от 21.08.2019 г. от кмета на община Благоевград, област Благоевград, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в община Благоевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мартин Христов Бусаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Стефанов Симонски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Вилислав Кирилов Балев
СЕКРЕТАР: Мустафа Муса Сирачки
ЧЛЕНОВЕ: Биляна Георгиева Петачка
  Елена Иванова Панчева
  Стоян Борисов Терзийски
  Илия Олегов Милев
  Елеонора Бориславова Атанасова
  Александра Владимирова Стоянова
  Владимир Колев Вачев
  Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
  Милена Димчова Велкова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 2914-МИ / 28.11.2023

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

 • всички решения