Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 89-ЕП
София, 7 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, подписано от председателя и представляващ коалицията Веселин Найденов Марешки, заведено под № 1 на 5 април 2019 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение от 01.04.2019 г. за образуване на коалиция, подписано от лицата, които представляват партиите:

- за партия „ВОЛЯ“ – Веселин Найденов Марешки;

- за партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ – Спас Янев Панчев;

- за партия „Обединена социалдемокрация“ – Йордан Тодоров Гергов;

- за партия „Българска социалдемократическа партия /БСДП/“ –Йордан Ангелов Нихризов;

- за партия „Християндемократическа партия на България“ – Ирина Юлий Абаджиева-Репуц;

 1. Споразумение за образуване на коалиция от партии за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от 01.04.2019 г. към решението за образуване на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и определяне на представляващ Веселин Найденов Марешки.
 2. Съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на ръководството на парламентарна група „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „ВОЛЯ“ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 12351/2007 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ от 26.03.2019 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Обединена социалдемокрация“ от 26.03.2019 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.
 6. Удостоверение за актуално състояние на партия „Българска социалдемократическа партия /БСДП/“ от 25.03.2019 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 572/1990 г.
 7. Удостоверение за актуално състояние на партия „Християндемократическа партия на България“ от 01.04.2019 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 657/2008 г.
 8. Образец от подписа на представляващия коалицията.
 9. Образци от подписите на представляващите партиите – 5 бр.
 10. Образци от печатите на партиите – 5 бр.
 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-208 от 03.04.2019 г. за внесени от партия „ВОЛЯ“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;
 12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-204 от 03.04.2019 г. за внесени от партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 13. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-219 от 03.04.2019 г. за внесени от партия „Обединена социалдемокрация“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 14. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-205 от 03.04.2019 г. за внесени от партия „Българска социалдемократическа партия /БСДП/“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 15. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-194 от 02.04.2019 г. за внесени от партия „Християндемократическа партия на България“ финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.
 16. Банково удостоверение изх. № 2/0027 от 02.04.2019 г. от „Българо-американска кредитна банка“ АД за открита банкова сметка на партия „ВОЛЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.
 17. Преводно нареждане с референция № 24661758 от 02.04.2019 г. от „Българо-американска кредитна банка“ АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 18. Списък по чл. 140, ал. 3, т. 8 ИК за лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ във връзка с предизборната кампания – Галина Петрова Пейчева и Теменуга Пенчева Върбанова на длъжност счетоводители.
 19. Списък от 5290 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

От протокол с вх. № ЕП-04-03-7 от 07.04.2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ВОЛЯ – Българските родолюбци“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 128, ал. 2 и чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 28-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: ВОЛЯ – Българските Родолюбци.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения