Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 889-НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Валентин Гочев Велев, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-135 от 09.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Валентин Гочев Велев, ЕГН ..., по досъдебно производство № 431/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20185/2021 г. на Софийска градска прокуратура, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 19-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен, под № 10 в кандидатската листа на КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“, поправено с Решение № 39-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

Към искането са приложени: Заповед № РД-05-3888/05.11.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение по пр. пр. № 20185/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; решение № 19-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен; решение № 39-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен; решение № 106-НС от 08.11.2021 г. на Районна избирателна комисия Сливен; постановление от 06.11.2021 г. за приемане на делото по компетентност от СГП; съобщение за образуване на досъдебно производство изх. № 1898 от 05.11.2021 г. на Окръжна прокуратура – Сливен.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем на Валентин Гочев Велев, ЕГН ..., по досъдебно производство № 431/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20185/2021 г. на Софийска градска прокуратура, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 19-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен, под № 10 в кандидатската листа на КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“, поправено с Решение № 39-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане на Валентин Гочев Велев, ЕГН ..., по реда на чл. 64, ал. 2 от НПК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2544-МИ / 29.09.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • всички решения