Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 889-НС
София, 9 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Валентин Гочев Велев, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № НС-09-135 от 09.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Валентин Гочев Велев, ЕГН ..., по досъдебно производство № 431/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20185/2021 г. на Софийска градска прокуратура, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 19-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен, под № 10 в кандидатската листа на КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“, поправено с Решение № 39-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

Към искането са приложени: Заповед № РД-05-3888/05.11.2021 г. на главния прокурор на Република България; предложение по пр. пр. № 20185/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; решение № 19-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен; решение № 39-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен; решение № 106-НС от 08.11.2021 г. на Районна избирателна комисия Сливен; постановление от 06.11.2021 г. за приемане на делото по компетентност от СГП; съобщение за образуване на досъдебно производство изх. № 1898 от 05.11.2021 г. на Окръжна прокуратура – Сливен.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем на Валентин Гочев Велев, ЕГН ..., по досъдебно производство № 431/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20185/2021 г. на Софийска градска прокуратура, регистриран като кандидат за народен представител в изборите на 14 ноември 2021 г. с Решение № 19-НС от 11.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен, под № 10 в кандидатската листа на КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“, поправено с Решение № 39-НС от 12.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане на Валентин Гочев Велев, ЕГН ..., по реда на чл. 64, ал. 2 от НПК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения