Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 887-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ 06-215\29 от 21 август 2019 г. от кмета на община Стралджа, област Ямбол, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в община Стралджа.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан с особено мнение от коалиция „БСП за България“ и партия „Движение за права и свободи“.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Стралджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Стралджа, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Митев Желев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мима Атанасова Атанасова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Андонов Андонов
СЕКРЕТАР: Гергана Антонова Кавалджиева
ЧЛЕНОВЕ: Донка Нихтянова Иванова
  Надка Манчева Моллова
  Милена Вълева Иванова-Ненчева
  Атанаска Димитрова Христова
  Атанаска Атанасова Кабакова
  Желязка Стоянова Тончева
  Милена Вълева Вълева
  Валентин Янков Георгиев
  Жени Колева Петрова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения