Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 886-МИ
София, 30 август 2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ 06-215\251 от 26 август 2019 г. от кмета на община Лом, област Монтана, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в община Лом.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без представителя на коалиция „БСП за България“, който представя мотиви на особено мнение и възражения с вх. № 62-00-20 от 21 август 2019 г.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Лом.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драган Георгиев Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Николаева Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Любомирова Маринова
СЕКРЕТАР: Петър Асенов Петров
  Емил Георгиев Александров
  Теодора Йорданова Каменова-Ценкова
  Александър Тодоров Калинов
  Уляна Живкова Дамянова
  Румянка Цветанова Николова
  Огнян Христов Евтимов
  Юлия Ангелова Софрониева
  Ива Милисеева Милисеева
  Лорита Божидарова Гочева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1916-МИ / 03.12.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

 • № 1915-МИ / 24.11.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

 • № 1914-МИ / 24.11.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

 • всички решения