Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 886-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ 06-215\251 от 26 август 2019 г. от кмета на община Лом, област Монтана, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в община Лом.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без представителя на коалиция „БСП за България“, който представя мотиви на особено мнение и възражения с вх. № 62-00-20 от 21 август 2019 г.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Лом.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Лом, област Монтана, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драган Георгиев Цветанов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Николаева Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марияна Любомирова Маринова
СЕКРЕТАР: Петър Асенов Петров
  Емил Георгиев Александров
  Теодора Йорданова Каменова-Ценкова
  Александър Тодоров Калинов
  Уляна Живкова Дамянова
  Румянка Цветанова Николова
  Огнян Христов Евтимов
  Юлия Ангелова Софрониева
  Ива Милисеева Милисеева
  Лорита Божидарова Гочева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения