Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 885-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кюстендил, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/136 от 23 август 2019 г. от кмета на община Кюстендил, област Кюстендил, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. На консултациите е присъствал представител на коалиция „Реформаторски блок“. Коалиция „Демократична България – Обединение“ е представила допълнително предложение след приключване на консултациите. Протоколът от проведените консултации на 20.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Нe е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Кюстендил.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кюстендил, област Кюстендил, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцеслав Благоев Механджийски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Йорданова Петрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александра Колева
СЕКРЕТАР: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина
ЧЛЕНОВЕ: Евелина Стефанова Нешева
  Светослава Георгиева Радославова
  Таня Каменова Атанасова-Здравкова
  Цветанка Емилова Харалампиева
  Николай Владимиров Шейтанов
  Валери Евтимов Тотевски
  Бойко Мирчов Врански
  Албена Станкова Достина
  Румяна Иванова Сергиева-Димитрова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3498-НС / 23.06.2024

  относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

 • № 3497-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3496-МИ / 21.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

 • всички решения