Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 883-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сапарева баня, област Кюстендил, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/54 от 21 август 2019 г. от кмета на община Сапарева баня, област Кюстендил, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. не е подписан от представителя на партия „Движение за права и свободи“, който е представил и писмено възражение. Към преписката са представени становище на упълномощените представители на партия „ГЕРБ“, коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ и коалиция „БСП за България“.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Сапарева баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сапарева баня, област Кюстендил, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Бойчева Базиргянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Лазарова Наумова-Метаниева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гергана Борисова Николова
СЕКРЕТАР: Катя Георгиева Димитрова
ЧЛЕНОВЕ:   Милена Кирилова Дашева
  Емилия Димитрова Гелева
  Росица Василева Йоцова
  Ирена Иванова Костадинова
  Радостина Йорданова Сакаджийска
  Елка Миланова Фарфарова
  Надежда Кирилова Дерменджиева-Стършелова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения