Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 880-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/31 от 21 август 2019 г. от кмета на община Копривщица, Софийска област, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции, съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. В консултациите не е взел участие представител на коалиция „Демократична България – обединение“, която не е парламентарно представена, но има представител в Европейския парламент. Поради това е постигнато съгласие между участниците в консултациите за състав от 11 членове и относно ръководството на Общинската избирателна комисия в община Копривщица, със само един зам.-председател. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения. С вх. № МИ-06-215\31 от 21 август 2019 г. на ЦИК в Централната избирателна комисия е постъпило предложение и от горецитираната коалиция „Демократична България – обединение“, която има право на един член в комисията. Парламентарно представената коалиция с най-голям неоползотворен остатък в случая е коалиция „Обединени патриоти“, която е предложила втори член на самите консултации. С оглед горното Централната избирателна комисия следва да назначи комисия в състав от 13 членове, включително втори зам.-председател.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Копривщица, Софийска област, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Петров Пенчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Ангелова Доросиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Недельова Димова
СЕКРЕТАР: Цветелина Филипова Галинова
ЧЛЕНОВЕ: Павлина Динчова Азманова-Доганова
  Иванка Вълкова Личева
  Венета Иванова Новакова
  Донка Атанасова Николова
  Куна Тодорова Косева
  Лушка Николова Лудова
  Ивелина Николаева Георгиева
  Нешка Славчова Кунчева-Иванова
  Теодора Христова Келчева
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения