Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 877-МИ/ПВР/ЕП
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Струмяни, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., за президент и вицепрезидент през 2016 г. и от изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г.

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-9 от 24.08.2019 г. на Централната избирателна комисия от Емил Илиев – кмет на община Струмяни, област Благоевград, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., за президент и вицепрезидент през 2016 г. и от изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с предаване на архива на ОИК с мандат 2015-2019 г. на общинската администрация съгласно Решение № 617-МИ на ЦИК от 15.08.2019 г.

Съгласно Решение № 617-МИ от 15.08.2019 г. и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Решение № 617-МИ от 15.08.2019 г. и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., за президент и вицепрезидент през 2016 г. и от изборите за членове на Европейския парламент през 2019 г., с цел с предаване на архива на ОИК с мандат 2015-2019 г. на общинската администрация.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения