Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 876-НС
София, 6 септември 2014

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Васил Георгиев Младенов от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация“ в 24. МИР – София

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 254, ал. 1 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., и постъпилата с вх. № НС-00-187 от 05.09.2014 г. информация за извършена проверка от „Информационно обслужване" АД по реда на Решение № 763-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК, т. ІІ.2., установи че кандидатът за народен представител Васил Георгиев Младенов, ЕГН ..., е издигнат и регистриран за кандидат за народен представител в кандидатските листи на партия „Българска социалдемокрация" в три многомандатни изборни района - 26 - Софийски, с решение № 44-НС от 02.09.2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г. в 13,08 ч.; 25 - София, с решение № 36-НС от 02.09.2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г. в 14,30 ч.; и в 24 - София, с решение № 47-НС от 2 септември 2014 г., като листата е постъпила на 2 септември 2014 г в 15,30 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 24. МИР - София, е извършена в нарушение на чл. 254, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия съобрази разпоредбата на чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 24. МИР - София, с решение № 47-НС от 02.09.2014 г. от РИК № 24 - София.

За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 24 - София, кандидатът за народен представител Васил Георгиев Младенов и партия „Българска социалдемокрация".

Предвид изложеното и на основание чл. 254, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Васил Георгиев Младенов, ЕГН ..., от кандидатската листа на партия „Българска социалдемокрация" в 24. МИР - София, извършена с решение № 47-НС, от 02.09.2014 г. на РИК № 24 - София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1905-МИ / 22.10.2020

    относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

  • № 1904-МИ / 22.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • всички решения