Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 87-МИ
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, подписано от Ангел Василев Чакъров, упълномощен от представляващия партията Красимир Дончев Каракачанов, заведено под № 4 на 20 май 2021 г. в регистъра на партиите, за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас и за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 8176/1999.
  2. Удостоверение № 48-00-697 от 20.05.2021 г. от Сметната палата за представени от партията годишни финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
  3. Изрично пълномощно с изх. № 197 от 17.05.2021 г. в полза на Ангел Василев Чакъров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1071-МИ от 11.09.2019 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас и за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения