Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 868-ПВР/НС
София, 5 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 792-ПВР/НС от 23 октомври 2021 година за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С писмо вх. № ПВР-04-01-7/15 от 4 ноември 2021 г. Министерството на външните работи информира Централната избирателна комисия за следното:

С нота от 29.10.2021 г. Федералното министерство на външните работи на ФР Германия отказва и няма да разглежда повторно искане за разрешение на алтернативен адрес в гр. Дортмунд. Във връзка с това обстоятелство МВнР отправя молба към ЦИК да бъдат заличени секции № 321300068 и № 321300069 в гр. Дортмунд. Министерството на външните работи на България ще даде указания на ГК Франкфурт да информира българската общност за възможните адреси за гласуване в населени места в близост до Дортмунд: Дуисбург, Есен, Дюселдорф.

МВнР информира ЦИК също, че сградите, където се намират избирателните секции в Майнц и Мюнстер, посочени в решение №792-ПВР/НС на ЦИК от 23.10.2021 г., са затворени от собствениците, поради усложнената противоепидемична обстановка в страната. Тези два адреса са извън разрешените ни 40 от немската страна, тъй като в тях се намират офисите на почетните консули в тези градове. Поради това на 01.11.2021 г. в спешен порядък посолството на Република България в Берлин поиска от Федералното министерство на външните работи на ФР Германия да разгледа и одобри алтернативни адреси, на които да бъдат разкрити определените в решение № 792-ПВР/НС на ЦИК от 23.10.2021 г. секции в гр. Майнц и гр. Мюнстер.

Общинските власти в Бон са информирали ГК-Франкфурт, че в сградата, на която е адресът за избирателна секция № 321300057, ще бъде затворена за периода на изборите, поради усложнената епидемиологична обстановка. На 02.11.2021 г. посолството в Берлин поиска да бъде разрешен алтернативен адрес.

До 04.11.2021 г. все още няма получен отговор от Федералното министерство на външните работи на ФР Германия за поисканите алтернативни адреси. В тази връзка МВнР предлага на ЦИК срокът на решението на ЦИК за разкриването на секции № 321300057 - Бон, № 321300094 - Майнц 1 (Почетно консулство), № 321300095 – Майнц 2 (Почетно консулство) и № 321300104 - Мюнстер (Почетно консулство) под условие, да бъде удължен до 09.11.2021 г.

На 04.11.2021 г. в МВнР беше получена нота от 03.11.2021 г. от Министерството на външните работи на Република Сърбия, с която е получено разрешение да бъде открита нова избирателна секция за провеждане на гласуване на предстоящите извънредни парламентарни и редовни президентски избори на 14.11.2021 г. в гр. Зренянин.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 12, чл. 13 ал. 1, чл. 14 т. 4 и чл. 57 ал. 1 т. 1 Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. Не се образуват избирателни секции в място Дортмунд, ФР Германия, определени с Решение № 792-ПВР/НС от 23 октомври 2021 г. на ЦИК:

Секция в Дортмунд 1, ФР Германия;

Секция в Дортмунд 2, ФР Германия.

2. Удължава се до 9.11.2021 г. срока, в който с Решение № 792-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на ЦИК са разкрити под условие:

Секция в Бон, ФР Германия;

Секция в Майнц 1 (Почетно консулство), ФР Германия;

Секция в Майнц 2 (Почетно консулство), ФР Германия;

Секция в Мюнстер (Почетно консулство), ФР Германия.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

792-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения